Chłodnictwo - sprzedaż


  • Agregaty i sprężarki chłodnicze - Copeland, Danfoss-Maneurop, Frascold, Elektrolux (pełny zakres typów i wydajności, również wielosprężarkowe)
  • Chłodnice powietrza i skraplacze - Friga-Bohn, Siarko, Alfa Laval, Fincoil
  • Armatura chłodnicza - Danfoss, Alco
  • Elektroniczna aparatura sterownicza - Carel, Danfoss
  • Drzwi chłodnicze - Coldor, Ampol
  • Handlowe meble chłodnicze

armatura, sterowniki
armatura, sterowniki

chłodnice wentylatorowe
chłodnice wentylatorowe

sprężarki, agregaty
sprężarki, agregaty

wymienniki lamelowe
wymienniki lamelowe

zespoły sprężarkowe
zespoły sprężarkowe